Măsura 7/6A 2023

Ghidul solicitantului 7_6A-Dezvoltarea antreprenorriatului în sectorul non-agricol FINAL
Anexa 1 Cerere de finantare
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907
Anexa_2B_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
Anexa_2C_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C
Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4.doc
Anexa_4_Cerere_de_plata_si_Formulare_pentru_sM6.4
Anexa_5_Fisa masurii
Anexa_6 _Declaratii
Anexa 7-Coduri CAEN M 7_6A
Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor
Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie
Anexa 10 _Metodologia de verificare
Anexa_11_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_sM6.4
Declaratie GDPR